dansk engelsk mail print
SoulPublishing

Meditation – Kongevejen til Sjælen

“Vi hører ikke solen stå op. På samme måde kommer de største øjeblikke i et menneskes liv ofte på en uhyre stilfærdig måde”. 
 
Med dette smukke citat indleder Niels Brønsted sin bog om meditation. Han trækker på en esoterisk tradition, hvor ak­tiviteten også kaldes for okkult meditation, fordi det latinske ord oprindelig be­tyder “skjult”. Okkult meditation forsøger nemlig at afdække naturens skjul­te love og vise vejen frem til en forening med vores indre kilde, sjælen, gennem kontem­plation og illumination.

Niels Brønsted kombinerer på en klar og velgennemtænkt måde teori og praksis. Han fører sin læser sikkert igennem den okkulte meditations faser og teknik ved hjælp af praktiske øvelser. Bogen er derfor et tiltrængt redskab til den, der ønsker at gøre meditation til en betydningsfuld del af sin tilværelse.

Bogen fås også på engelsk med titlen: Meditation – The Royal Road to the Soul.

Du kan købe bogen her

Bogens indhold er medtaget i Livets Indre Dimensioner, Bind 2, 2.reviderede udgave – december 2015.